43. JAWORZ (Beskid Wyspowy, 925 m n.p.m.) – 01.05.2018

Członkowie Oddziału: Aneta Żmuda – Zielińska, Bartosz Zieliński, Jerzy Zieliński, Szymon Zieliński