111. JAWORNE (Bieszczady, 992 m n.p.m.) – 14.10.2018

Członkowie Oddziału: Karolina Dumańska, Teresa Jankowska,  Barbara Kasperek, Joanna Łośko, Lucyna Mucha, Bożena Myjkowska, Katarzyna Sasak, Marcin Fijas, Janusz Foszcz,  Andrzej Górski, Karol Jędrzejek, Andrzej Piątek, Dariusz Polak,  Jacek Staudt, Adam Tucki,

Sympatycy Oddziału: Anna Górska, Wiktor Sitko, Kamil Smuszkiewicz, Piotr Środulski, Łukasz Zima