113. CHEŁM (Pogórze Strzyżowskie, 528 m n.p.m.) – 27.10.2018

Członkowie Oddziału: Teresa Jankowska, Joanna Łośko, Katarzyna Sasak, Marcin Fijas, Janusz Foszcz,  Wiesław Izworski, Szczepan Makarski, Artur Marć, Andrzej Piątek, Adam Tucki,

Sympatycy Oddziału: Ryszard Kuczer, Kamil Smuszkiewicz.