123. WILCZE (Pogórze Dynowskie, 506 m n.p.m.) – 29.12.2018

Członkowie Oddziału: Barbara Kukuś, Joanna Łośko, Katarzyna Sasak, Marcin Fijas, Janusz Foszcz, Artur Marć, Andrzej Piątek, Adam Tucki

Sympatycy Oddziału: Maria Zabawa