X posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Krakowie

29 stycznia 2022 r. odbyło się w trybie hybrydowym posiedzenie ZG PTT. Do siedziby w Krakowie przybyło 10 członków Zarządu Głównego, w tym prezes, natomiast 7 osób połączyło się poprzez aplikację. Jola Augustyńska powitała zebranych oraz przedstawiła porządek obrad, który po zatwierdzeniu przez uprawnionych do głosowania przyjęto i przystąpiono do jego realizacji. Wiele punktów zostało precyzyjnie omówionych, dlatego obrady trwały aż do godziny 15.00. Jednym z nich było przedstawienie przez skarbnik Kasię sprawozdania finansowego, a kolejno przez przewodniczących, sprawozdań z prac komisji ZG PTT. Wiele uwagi poświęcono przygotowaniom planowanemu na czerwiec spotkaniu w Zakopanem. Zwyczajny Zjazd Delegatów PTT w obecnej sytuacji stanowi wyzwanie oraz zmusza do zmniejszenia ilości osób mogących wziąć w tym wydarzeniu udział. Konkretne decyzje będą podjęte na kolejnym zdalnym posiedzeniu ZG PTT w marcu. Następny punkt w dyskusji zawierał informacje o wykonaniu odznak organizacyjnych, który będzie miał swą kontynuacje na kolejnym posiedzeniu. Jola oraz Tomek Kwiatkowski poinformowali przybyłych o spotkaniu, w którym udział wziął również Szymon Baron z przedstawicielami PTTK. Niewątpliwie stanowi to ważny aspekt w działalności obu środowisk, które winno łączyć jeden cel. Na koniec posiedzenia w Krakowie Jola zaakcentowała, by PTT stanowiło jedno Towarzystwo, które nie tylko działa prężnie w Oddziałach, ale także ma szeroko pojęty kontakt między sobą (w tym: wspólne wyprawy, imprezy, działania). Niestety pandemia wpłynęła na decyzję o odwołaniu Zimowego Spotkania Oddziałów PTT na Ziemi Świętokrzyskiej, ale w przyszłości są planowane wspólne inicjatywy, które mocniej zintegrują Oddziały między sobą.

Kinga Buras     

Współpraca

 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
 
 
 
 
 

RABATY DLA CZŁONKÓW

Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama