Trzej Królowie w Towarzystwie PTT

W tym roku Trzej Królowie w Tarnowie pojawili się na Piłsudskiego 9 w Towarzystwie PTT... oooooooooooo ooooooooooo oooooooooooo oooo


>>>FOTO-DOWÓD<<<