Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału

W związku ze zbliżającym się IX Zjazdem Delegatów PTT, który odbędzie się w dniach 16-17 listopada 2013 roku, Zarząd Oddziału PTT w Tarnowie zwołuje na dzień 23 października 2013 r. (środa)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Członków Oddziału PTT w Tarnowie

Zgromadzenie odbędzie się w sali na terenie klasztoru xx. Filipinów w Tarnowie, przy ul. Piłsudskiego 9. Początek obrad o godz. 1730 w pierwszym terminie. W przypadku nieobecności co najmniej ½ liczby Członków zrzeszonych w naszym Oddziale, Zgromadzenie odbędzie się w drugim terminie o godz. 1745, a uchwały będą ważne bez względu na liczbę Członków Oddziału obecnych na Zgromadzeniu.

Proponowany porządek obrad:


1. Otwarcie zgromadzenia
2.
Wybór przewodniczącego oraz sekretarza zgromadzenia
3. Uchwalenie porządku obrad
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
5. Wybór Delegatów Oddziału na IX Zjazd Delegatów PTT
6. Uchwalenie wniosków na IX Zjazd Delegatów PTT
7. Bieżące sprawy Oddziału
8. Wolne wnioski
9. Zakończenie Zgromadzenia

Serdecznie zapraszamy wszystkich Członków naszego Oddziału oraz prosimy o wcześniejsze zgłaszanie wniosków i propozycji zmian w statucie do rozpatrzenia przez Zjazd.


Zgodnie z kluczem wyborczym uchwalonym przez Zarząd Główny PTT i stanem opłacenia składek członkowskich, naszemu Oddziałowi przysługuje wybór 10 delegatów.

W przypadku braku możliwości przybycia na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, zainteresowani udziałem w IX Zjeździe w charakterze delegata proszeni są o dostarczenie Zarządowi Oddziału swojej pisemnej zgody na kandydowanie.

Współpraca

 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
 
 
 
 
 

RABATY DLA CZŁONKÓW

Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama