II Posiedzenie Zarządu Głównego X kadencji

23 lipca 2016 r. w siedzibie ZG PTT w Krakowie odbyło się II posiedzenie Zarządu Głównego X kadencji. Prezes Wojciech Szarota przywitał przybyłych członków Zarządu i otworzył posiedzenie przedstawiając proponowany porządek obrad. Przedstawiono bieżące sprawy, które wymagają pracy poszczególnych członków, omówiono sprawy finansowe oraz wydawnicze. Powołano komisje bazując na wieloletnim doświadczeniu byłych reprezentantów, którzy weszli w skład nowego Zarządu Głównego. Do komisji GOT PTT został powołany z tarnowskiego Oddziału Janusz Foszcz. Wiele uwagi poświęcono sprawie ochronie przyrody i Parków Narodowych. Przedstawiono dalsze propozycje remontu w siedzibie Zarządu oraz ustalono szczegóły dotyczące Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o górach. Został ustalony termin spotkania w krakowskim  Klubie pod Gruszką  na 8 października 2016 roku oraz termin  Ogólnopolskiego Spotkania Oddziałów PTT  na terenie Beskidu Sądeckiego 18-19 listopada 2016 r. W punkcie wolne wnioski podjęto wiele istotnych tematów dotyczących PTT. Posiedzenie zakończyło wykonanie pamiątkowego zdjęcia Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.

Kinga Buras

fot.Kinga Buras

Współpraca

 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
 
 
 
 
 

RABATY DLA CZŁONKÓW

Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama