IX zwykłe posiedzenie Zarządu Głównego PTT

W dniu 16.10.2021 r. w Krakowie odbyło się IX zwykłe posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Członkowie Zarządu wraz z prezes Jolą Augustyńską spotkali się w siedzibie na ul. Traugutta 4. Zbigniew Jaskiernia przyłączył się do posiedzenia online. Prezes rozpoczęła spotkanie krótkim powitaniem zebranych oraz odczytała porządek obrad. Kolejno Paweł Myślik zrelacjonował udział w pogrzebie Członka Honorowego PTT kol. Józefa Nyki, który odbył się w Warszawie. Do wspomnień dołączyła Basia Morawska-Nowak oraz Józef Haduch. Oboje znali osobiście zmarłego, stąd przytoczone anegdoty jeszcze lepiej przybliżyły zebranym sylwetkę tej wybitnej postaci. Basia zaznaczyła, że podczas wspinaczek górskich, towarzyszyła jej żona Nyki, co umocniło między nimi wyjątkową przyjaźń. Sama także wzięła udział w pogrzebie. Józef Haduch w chwili zadumy uznał, iż Nyka miał być na zawsze i taki też pozostanie dla tych, co go znali oraz w swoich licznych publikacjach. Następnie członkowie ZG PTT pochylili się nad tematem zbierania składek członkowskich, którym to wpierw zajęli się członkowie Komisji Statutowej, czyli Nikodem Frodyma i Zbigniew Jaskiernia. Obaj doskonale przygotowali propozycje zmian i dzięki ich pracy, wiele aspektów zostanie dopracowanych. Tomek Kwiatkowski poruszył ważną kwestie związaną z utożsamieniem się członka z Polskim Towarzystwem Tatrzańskim.

Przysłuchując się tej dyskusji, mogę śmiało napisać, iż członkowie Zarządu Głównego PTT, to ludzie z pasją i mający ogląd w sprawach ważnych dla przyszłości Towarzystwa. Takim przykładem jest np. Józef Haduch, który prowadzi liczne rozmowy od Bałtyku do Tatr, by wdrożyć kilka ważnych tematów. Jednym z nich, nad którym pracuje Józef, to odznaki PTT, kolejno „Pamiętnik PTT”, czy tablica pamiątkowa w Zakopanem. W czerwcu będziemy uczestniczyli w Zjeździe Delegatów PTT w siedzibie TPN-u, stąd zostały podjęte działania, by ten Zjazd przygotować. Powstaje także projekt z zamysłu Józefa, ale o nim jak będzie już bliżej jego ogłoszenia. Podczas dyskusji o obchodach 150-lecia PTT, dopracowano ciekawy pomysł, który będzie łączył wszystkie nasze Oddziały PTT we wspólnym działaniu. Jest to niespodzianka dla naszych członków oraz wielkie wyzwanie.

Tomasz Kwiatkowski przedstawił sprawy redakcyjne związane z „Pamiętnikiem PTT” oraz z „Co Słychać?”. Jak wiemy, Szymon Baron zajmuje się składem miesięcznika oraz kontaktem z Oddziałami PTT z całej Polski. Stąd gorący apel, by przesyłać materiały z działań Oddziału do Szymona, wraz z opisanymi zdjęciami i autorstwem tekstu oraz zdjęć. Szymon od wielu lat z pasją działa na rzecz Towarzystwa, ma też ogromną wiedzę o historii PTT, jak i osobach, które wnoszą w tę działalność swój wkład. Wraz z Tomkiem i Józkiem, Szymon pracuje nad „Pamiętnikiem PTT”, którego nie może zabraknąć w biblioteczce naszych członków.

W Komisji Ochrony Przyrody działa Paweł Myślik. Podczas posiedzenia przedstawił swoje dokonania w tym zakresie oraz propozycję dalszych działań. Paweł jako sekretarz Zarządu Głównego PTT doskonale wpisuje się w tę trudną i wymagającą sporo prywatnego czasu rolę. Często e-maile są wysyłane po północy, żeby nowe wiadomości dotarły natychmiast po ich opracowaniu do członków Zarządu.

Jola Augustyńska prezes ZG PTT podsumowała sobotnie posiedzenie oraz przedstawiła terminy kolejnych posiedzeń, w tym mający odbyć się w czerwcu w Zakopanem. Jej zaangażowanie i działania dostrzegają nie tylko członkowie PTT, ale i inne organizacje turystyczne. Dzięki Joli, PTT podąża dalej dobrym szlakiem, który wytyczyli nasi zasłużeni poprzednicy. Pod tym banerem mam zaszczyt wędrować w tak doborowym Towarzystwie.

 

Z tatrzańskim pozdrowieniem,

Kinga Buras

Współpraca

 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
 
 
 
 
 

RABATY DLA CZŁONKÓW

Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama