Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Oddziału PTT w Tarnowie  

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Oddziału PTT w Tarnowie, obradujące w dniu 27 października 2021 r., podsumowało realizację zadań statutowych w latach 2018-2021 oraz wybrało Władze Oddziału na kadencję 2021-2024.

Ustępujący Zarząd przedłożył sprawozdanie z działalności Oddziału w latach 2018-2021. W okresie kadencji 2018-2021 zorganizowano 81 wycieczek jednodniowych, 44 dwudniowe oraz 11 trzydniowych. Terenem eksploracji były pasma górskie od Gór Łużyckich i Saskiej Szwajcarii na zachodzie po Bieszczady na wschodzie. Poza górami na terenie Polski, odwiedzono także pasma na terenie Niemiec, Czech oraz Słowacji. Dorobek ten został wypracowany pomimo bezprecedensowych utrudnień i restrykcji, związanych z pandemią choroby COVID-19. Prezes Kinga Buras uhonorowała członków ustępującego Zarządu okolicznościowymi podziękowaniami i statuetkami.

Następnie przystąpiono do wyboru władz na kolejną, piątą już kadencję po reaktywowaniu Oddziału. Liczebność Zarządu nie uległa zmianie i nadal w jego skład, łącznie z Prezesem, wchodzić będzie 9 osób. Prezesem Oddziału na nową kadencję 2021-2024 została ponownie wybrana Kinga Buras. Ponadto w Zarządzie znaleźli się: Janusz Foszcz i Piotr Biś (Wiceprezesi), Artur Marć (Skarbnik), Wiesław Izworski (Sekretarz) oraz Członkowie: ks. Robert Piechnik, Andrzej Piątek, Marek Trojan, Karol Jędrzejek.

Wybrano również Komisję Rewizyjną oraz Sąd Koleżeński. Pracami Komisji Rewizyjnej kierować będzie Barbara Kasperek, natomiast Sądu Koleżeńskiego – Bogusław Furtek.

W dalszej części Zgromadzenia Wiceprezes Janusz Foszcz przedstawił zamierzenia na okres najbliższych lat. Wśród nich znajduje się między innymi oddziałowe przejście szlaku Brzeźnica – Kacwin oraz  Głównego Szlaku Beskidu Wyspowego. Planowane jest również godne uczczenie nadchodzących jubileuszy – 150 rocznicy powstania Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego oraz 100 rocznicy utworzenia Oddziału PTT w Tarnowie.

Wiesław Izworski

 

Współpraca

 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
 
 
 
 
 

RABATY DLA CZŁONKÓW

Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama