04.03.2015 Walne Zgromadzenie Członków Oddziału

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze w Tarnowie.

W dniu 4 marca 2015 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Tarnowie. Zgromadzenie rozpoczęło obrady w drugim terminie i zostało poprowadzone przez wybranego przewodniczącego Piotra Bisia. Funkcję sekretarza pełniła Karolina Widlak. W skład Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej zostały wybrane trzy osoby: Beata Wideł - przewodnicząca, Małgorzata Ciach i Marek Trojan. Zostały przedstawione sprawozdania ustępujących władz. Prezes Marek Trojan zaprezentował sprawozdanie z działalności Zarządu, Barbara Kasperek z pracy Komisji Rewizyjnej, a Beata Wideł Sądu Koleżeńskiego w kadencji 2012-2015. Zgromadzenie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału. W dalszej części wiceprezes Janusz Foszcz przedstawił plany związane z działalnością i przyszłością Oddziału w Tarnowie oraz zwrócił uwagę na możliwość przekazania 1% na rzecz tarnowskiego PTT. Według porządku obrad w punkcie 10 było wybranie nowego Prezesa, Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego. Do funkcji Prezesa zgłoszono Kingę Buras, która w wyniku głosowania jednogłośnie została wybrana Prezesem tarnowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. W skład Zarządu wybrano osoby: wiceprezesi - Janusz Foszcz i Jerzy Zieliński, sekretarz - Wiesław Izworski, skarbnik - Artur Marć, pozostali Członkowie Zarządu - Karolina Widlak, Piotr Biś, Przemysław Klesiewicz i ks. Robert Piechnik COr. W skład Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Barbara Kasperek, Iwona Leśniowska-Sułek i Andrzej Piątek, a do Sądu Koleżeńskiego powołano osoby: Leszek Foszcz, Bolesław Stecz i Stanisław Tomaszek. Dziękuję wszystkim za przybycie.

Kinga Buras


04.03.2015 - Nowy Zarząd Oddziału PTT w Tarnowie - (fot. Stanisław Tomaszek)

1 % DLA PTT

 

Współpraca

 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
 
 
 
 
 

RABATY DLA CZŁONKÓW

Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama