IV Gimnazjalny Konkurs Wiedzy o Górach za nami

Tradycją już jest, że w maju nasz Oddział wraz ze Społecznym Gimnazjum Matematyczno–Przyrodniczym STO w Tarnowie organizuje przeznaczony dla gimnazjalistów – Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Górach. Co roku tematyka konkursu obejmuje inne pasmo górskie. Tegoroczna (już czwarta) edycja poświęcona była Bieszczadom.
Honorowy Patronat nad imprezą gromadzącą gimnazjalistów z Tarnowa i powiatu tarnowskiego, objęli: Ryszard Ścigała – Prezydent Miasta Tarnowa oraz Szymon Baron – Prezes Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Konkurs dzięki uzyskanej oficjalnej akceptacji Bieszczadzkiego Parku Narodowego wpisał się również w obchody ogłoszonego przez Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Roku Ochrony Przyrody. Do udziału w nim zgłosiło się osiem trzyosobowych zespołów reprezentujących gimnazja lub szkolne koła turystyczne. Wśród nich była drużyna z działającego przy naszym Oddziale Szkolnego Koła PTT Nr 1 im. Jana Pawła II.


23.05.2012 - IV Gimnazjalny Konkurs Wiedzy o Górach - "Bieszczady" - (fot. Jerzy Zieliński)

W środę 23 maja o godz. 10 uczestnicy stawili się w budynku Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie. Następnie zmierzyli się z testem złożonym z trzydziestu pytań, obejmującym szczegółowe, „bieszczadzkie zagadnienia”. Wśród pytań, ułożonych przez zespół przewodników beskidzkich przeważały te, które dotyczyły topografii, hydrologii, etnografii i historii. Uczniowie musieli wykazać się wiedzą na temat ochrony środowiska i bezpieczeństwa w górach. Podczas sześćdziesięciominutowej wytężonej pracy, wszyscy startujący mogli posilić się drożdżówką i sokiem owocowym. Po upływie regulaminowego czasu zawodnicy opuścili salę. Do pracy przystąpiło jury. Kilkadziesiąt minut później poznaliśmy wyniki. Po raz kolejny, uczestnicy wykazali znakomite przygotowanie. Laureatów dzieliły (podobnie jak przed rokiem) jednopunktowe różnice. Zwycięzcą okazał się Piotr Foszcz, reprezentant Koła Turystycznego „Perć” z Tarnowa, a jednocześnie będący członkiem naszego Oddziału, który wyprzedził Karolinę Smołę i Annę Skórkę. Obydwie koleżanki, reprezentowały nasze Szkolne Koło PTT Nr 1. Tuż za podium uplasował się Maksymilian Truchan z Gimnazjum Nr 4 w Tarnowie. Listę laureatów zamknął Aleksander Kipiela z „Perci”.


23.05.2012 - IV Gimnazjalny Konkurs Wiedzy o Górach - "Bieszczady" - (fot. Jerzy Zieliński)

Wzorem ubiegłego roku jury postanowiło wyróżnić dodatkowo trójkę uczestników, która uzyskała również wysokie wyniki testu, ale nieznacznie ustąpiła laureatom. Wyniki kategorii drużynowej były dokładnym odzwierciedleniem roku 2011. Na najwyższym stopniu podium stanęła ponownie drużyna naszego SK PTT Nr 1 w Tarnowie. Tuż za nią znalazł się zespół reprezentujący SKT „Perć”. Trzecie miejsce przypadło Gimnazjum Nr 4 w Tarnowie. W dalszym ciągu sprawdza się więc stara zasada, że „góry najlepiej poznaje się nogami”.
Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy, a także cenne nagrody rzeczowe związane z turystyką górską. Zostały one ufundowane przez Urząd Miasta Tarnowa, Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, firmę HiMountain, wydawnictwa Rewasz i WiT oraz redakcję Magazynu Turystyki Górskiej „npm”. Dodatkowo wszyscy uczestnicy otrzymali upominki i materiały edukacyjne przekazane przez Bieszczadzki Park Narodowy, UM Tarnowa, Gminę Ustrzyki Dolne oraz Gminę Cisna.

Janusz Foszcz


23.05.2012 - IV Gimnazjalny Konkurs Wiedzy o Górach - "Bieszczady" - (fot. Jerzy Zieliński)

>>Zobacz test z odpowiedziami<<

Współpraca

 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
 
 
 
 
 

RABATY DLA CZŁONKÓW

Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama