III Ponadgimnazjalny Konkurs Wiedzy o Górach za nami

W dniu 14 marca 2012 w budynku Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie odbyła się trzecia już edycja Konkursu Wiedzy o Górach, przeznaczonego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Tradycyjnie zorganizował ją nasz Oddział PTT wraz ze Społecznym Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczym STO w Tarnowie. Patronat Honorowy nad imprezą objęli: Marek Sowa - Marszałek Województwa Małopolskiego, Mieczysław Kras - Starosta Powiatu Tarnowskiego oraz Szymon Baron - Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Do konkursowych zmagań przystąpiło 11 trzyosobowych zespołów reprezentujących szkoły ponadgimnazjalne oraz Szkolne Koła Turystyczne z Tarnowa i powiatu tarnowskiego. Przybyła również ekipa z Sandomierza. Uczestnicy musieli zmierzyć się z trwającym sześćdziesiąt minut trudnym testem poświęconym tym razem Beskidowi Niskiemu. Nie jest to region górski popularny i dobrze znany. Dodatkowo test był trudny (tak zresztą został oceniony przez pracowników Magurskiego Parku Narodowego).


14.03.2012 - III Ponadgimnazjalny Konkurs Wiedzy o Górach - "Beskid Niski" - (fot. Jerzy Zieliński)

Pytania obejmowały bardzo szeroki zakres wiedzy i dotyczyły m.in. topografii, historii, przyrody, hydrologii czy geologii tego pasma. Zostały one przygotowane przez zespół przewodników beskidzkich, który pełnił jednocześnie rolę jury konkursu. Jego przewodniczącą była Teresa Dumańska, a w skład wchodzili ponadto: Renata Gruca-Nowak, Bogusław Furtek, Marek Trojan, Jerzy Zieliński i Janusz Foszcz.
Po poprawieniu wszystkich prac, okazało się, że poziom wiedzy uczestników był mocno zróżnicowany. Laureaci wykazali się jednak doskonałą znajomością zagadnień związanych z Beskidem Niskim. Zwycięzcą konkursu został (tak samo jak w poprzednich latach) Michał Kania - uczeń III LO im. A. Mickiewicza w Tarnowie. Wyprzedził on Mateusza Galusa i Marcina Plebanka, reprezentujących Szkolne Koło PTT Nr 1 z Tarnowa. Czwarte miejsce przypadło Krzysztofowi Mężykowi z LO im. M. Kopernika w Tuchowie, zaś piąte Monice Łaś z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach. W klasyfikacji drużynowej zwycięstwo przypadło ekipie z naszego Szkolnego Koła PTT Nr 1 z Tarnowa. Na kolejnych miejscach uplasowały się drużyny z ZSOiZ w Ciężkowicach oraz tuchowskiego liceum.


14.03.2012 - III Ponadgimnazjalny Konkurs Wiedzy o Górach - "Beskid Niski" - (fot. Jerzy Zieliński)

Najlepszy zespół reprezentujący tarnowskie szkoły - III LO uplasował się tuż za podium. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe puchary, dyplomy, przewodniki, mapy i książki, a także cenne nagrody rzeczowe związane z turystyką górską. Zostały one ufundowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Starostwo Powiatowe w Tarnowie, Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, Oddział PTT "Beskid" z Nowego Sącza, a także wydawnictwa Bezdroża i Compass oraz Magazyn Turystyki Górskiej "npm". Ponadto wszyscy uczestnicy wraz z jury otrzymali wartościowe upominki przygotowane przez Magurski Park Narodowy, Gminy Dukla oraz Iwonicz Zdrój. Salę, w której przeprowadzono konkurs udostępnił bezpłatnie tarnowski ODN. Kolejna edycja konkursu za rok.

Janusz Foszcz


14.03.2012 - III Ponadgimnazjalny Konkurs Wiedzy o Górach - "Beskid Niski" - (fot. Jerzy Zieliński)

1 % DLA PTT

 

Współpraca

 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
 
 
 
 
 

RABATY DLA CZŁONKÓW

Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama