Spotkanie reaktywacyjne Szkolnego Koła PTT nr 2 im. ks. W. Gadowskiego

W dniu 19 lutego 2020 roku w budynku V Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Tarnowie odbyło się spotkanie reaktywacyjne Szkolnego Koła PTT nr 2 im. ks. W. Gadowskiego. Koło, które założone zostało w 2010 roku zakończyło swą działalność w 2017 roku. W spotkaniu reaktywacyjnym wzięło udział 20 osób. Zarząd Oddziału reprezentowali Janusz Foszcz i Artur Marć. W czasie spotkania wybrano władze Koła. W skład Zarządu weszli nauczyciele: ks. Michał Witek – Prezes, Piotr Kwiek – skarbnik, Aneta Nowak – sekretarz oraz przedstawiciele uczniów: Michalina Jarek i Magdalena Piotrowicz. Reaktywowanemu Kołu życzymy wielu dobrych pomysłów, skutecznego propagowania turystyki w kręgach młodzieży i całorocznej aktywności na górskich szlakach.

1 % DLA PTT

 

Współpraca

 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
 
 
 
 
 

RABATY DLA CZŁONKÓW

Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama