Kadencja 2018-2021

Kadencja 2018-2021

W dniu 7 marca 2018 roku Walne Zgromadzenie Członków tarnowskiego O/PTT
wybrało Władze Oddziału w następującym składzie:

Zarząd Oddziału PTT w Tarnowie

alt
Janusz Foszcz
wiceprezes

Kinga Buras
prezes

Piotr Biś
wiceprezes

 


Wiesław Izworski
sekretarz

Karolina Widlak
członek zarządu

Artur Marć
skarbnik

 

 


Karol Jędrzejek
członek zarządu

Andrzej Piątek
członek zarządu

ks. Robert Piechnik COr
członek zarządu


Komisja Rewizyjna


Barbara Kasperek
zastępca

Iwona Leśniowska-Sułek
Przewodnicząca

Teresa Jankowska
Sekretarz


Sąd Koleżeński


Leszek Foszcz
zastępca

Bogusław Furtek
przewodniczący

Zbigniew Jankowski
sekretarz

 

 

 

Kadencja 2015-2018

Kadencja 2015-2018

W dniu 4 marca 2015 roku Walne Zgromadzenie Członków tarnowskiego O/PTT
wybrało Władze Oddziału w następującym składzie:

Zarząd Oddziału PTT w Tarnowie

alt
Janusz Foszcz
wiceprezes

Kinga Buras
prezes

Jerzy Zieliński
wiceprezes

 


Wiesław Izworski
sekretarz

Karolina Widlak
członek zarządu

Artur Marć
skarbnik

 

 


Piotr Biś
członek zarządu

Przemysław Klesiewicz
członek zarządu

ks. Robert Piechnik COr
członek zarządu


Komisja Rewizyjna


Iwona Leśniowska-Sułek
zastępca

Andrzej Piątek
przewodniczący

Barbara Kasperek
sekretarz


Sąd Koleżeński


Stanisław Tomaszek
zastępca

Leszek Foszcz
przewodniczący

Bolesław Stecz
sekretarz

 

 

Delegaci Oddziału na X Zjazd PTT

W dniu 4 maja 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków tarnowskiego O/PTT
wybrało reprezentantów Oddziału na X Zjazd Delegatów PTT w następującym składzie:

  1. Piotr Biś
  2. Kinga Buras
  3. Janusz Foszcz
  4. Bogusław Furtek
  5. Wiesław Izworski
  6. Iwona Leśniowska-Sułek
  7. Artur Marć
  8. Andrzej Piątek
  9. Karolina Widlak

Zastępcami delegatów zostali wybrani: Joanna Biedrońska, Teresa Jankowska orza Halina Magiera

 

 

Kadencja 2012-2015

Kadencja 2012-2015

W dniu 2 marca 2012 roku Walne Zgromadzenie Członków tarnowskiego O/PTT
wybrało Władze Oddziału w następującym składzie:

Zarząd Oddziału PTT w Tarnowie


Janusz Foszcz
wiceprezes

Marek Trojan
prezes

*Jerzy Zieliński
wiceprezes - do 19.12.2012

 


Wiesław Izworski
sekretarz

Barbara Kądziołka
członek zarządu

Artur Marć
skarbnik

 

 


Piotr Biś
członek zarządu

Przemysław Klesiewicz
członek zarządu

ks. Robert Piechnik COr
członek zarządu

 


**Kinga Buras
członek zarządu - od 26.06.2013


*W dniu 2 lipca 2012 r. kol. Jerzy Zieliński złożył rezygnację z dalszego pełnienia funkcji Wiceprezesa Oddziału, która została przyjęta przez Zarząd
na jego posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2012 r
.
W tym dniu postanowiono również decyzję o ewentualnym uzupełnieniu składu Zarządu
odłożyć do jego następnego posiedzenia
**W dniu 26 czerwca 2013 r. kol. Kinga Buras została dowołana w skład Zarządu Oddziału.


Komisja Rewizyjna


Tomasz Sikora
zastępca

Andrzej Piątek
przewodniczący

Barbara Kasperek
sekretarz


Sąd Koleżeński


Kazimierz Danko
zastępca

Beata Wideł
przewodnicząca

Marcin Wiśniewski
sekretarz

 

 

 


Bogusław Furtek
członek

Bolesław Stecz
członek

 


Delegaci Oddziału na IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego


W dniu 23 października 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Członków tarnowskiego O/PTT
wybrało reprezentantów Oddziału na IX Zjazd Delegatów PTT w następującym składzie:

1. Piotr Biś
2. Kinga Buras
3. Janusz Foszcz
4. Wiesław Izworski
5. Grzegorz Kapias
6. Przemysław Klesiewicz
7. Artur Marć
8. Andrzej Piątek
9.
Marek Trojan
10. Jerzy Zieliński

Zastępcami delegatów zostali wybrani: Bogusław Furtek, Iwona Leśniowska-Sułek,
Tomasz Sidorowicz, Beata Wideł i Karolina Widlak

 

Kadencja 2009-2012

Kadencja 2009-2012

W dniu 27 lutego 2009 roku Walne Zgromadzenie Członków tarnowskiego O/PTT
wybrało Władze Oddziału w następującym składzie:

Zarząd Oddziału PTT w Tarnowie


Janusz Foszcz
wiceprezes

Jerzy Zieliński
prezes

Marek Trojan
wiceprezes

 


ks. Robert Piechnik COr
sekretarz

*Bernadeta Kwaśna
skarbnik - do 13.07.2011

*Artur Marć
skarbnik - od 13.07.2011

 

 


Bogusław Furtek
członek zarządu

Kamil Nowak
członek zarządu

 

*W dniu 13 lipca 2011 r. na posiedzeniu Zarządu Oddziału kol. Bernadeta Kwaśna (dotychczasowy Skarbnik) złożyła rezygnację z dalszego pełnienia funkcji. Decyzja o rezygnacji spowodowana była trudną sytuacją zawodową i została przez Zarząd przyjęta. W jej miejsce w skład zarządu został powołany kol. Artur Marć, któremu powierzono funkcję nowego Skarbnika.

Komisja Rewizyjna


Bożena Anna Madeja
zastępca

Piotr Biś
przewodniczący

Barbara Kasperek
sekretarz

Sąd Koleżeński


Marcin Wiśniewski
zastępca

ks. Paweł Cyz COr
przewodniczący

Beata Wideł
sekretarz

 

Delegaci Oddziału na VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego

W dniu 8 września 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków tarnowskiego O/PTT
wybrało reprezentantów Oddziału na VIII Zjazd Delegatów PTT w następującym składzie:

1. Wiesław Izworski
2. Bernadeta Kwaśna
3. Kamil Nowak
4. Kazimierz Remian
5. Marek Trojan
6. Beata Wiśniewska
7. Marcin Wiśniewski
8. Jerzy Zieliński

Zastępcami delegatów zostały wybrane Karolina Dumańska oraz Halina Furtek

 

Koło 2008-2009

Zarząd Koła PTT w Tarnowie

w latach 2008-2009


W dniu 4 kwietnia 2008 roku odbyło się Spotkanie Założycielskie
Koła PTT w Tarnowie działającego przy MKG "Carpatia" - Oddziale PTT w Mielcu
W tym dniu odbyło się również Walne Zgromadzenie Członków nowego Koła
na którym wybrano Władze w następującym składzie:

Zarząd Koła PTT w Tarnowie


Kamil Nowak
sekretarz

Jerzy Zieliński
prezes

Bernadeta Kwaśna
skarbnik

 


ks. Paweł Cyz COr
członek zarządu

Janusz Foszcz
członek zarządu

 

 

1 % DLA PTT

 

Współpraca

 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
 
 
 
 
 

RABATY DLA CZŁONKÓW

Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama