IX zwykłe posiedzenie Zarządu Głównego PTT

W dniu 16.10.2021 r. w Krakowie odbyło się IX zwykłe posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Członkowie Zarządu wraz z prezes Jolą Augustyńską spotkali się w siedzibie na ul. Traugutta 4. Zbigniew Jaskiernia przyłączył się do posiedzenia online. Prezes rozpoczęła spotkanie krótkim powitaniem zebranych oraz odczytała porządek obrad. Kolejno Paweł Myślik zrelacjonował udział w pogrzebie Członka Honorowego PTT kol. Józefa Nyki, który odbył się w Warszawie. Do wspomnień dołączyła Basia Morawska-Nowak oraz Józef Haduch. Oboje znali osobiście zmarłego, stąd przytoczone anegdoty jeszcze lepiej przybliżyły zebranym sylwetkę tej wybitnej postaci. Basia zaznaczyła, że podczas wspinaczek górskich, towarzyszyła jej żona Nyki, co umocniło między nimi wyjątkową przyjaźń. Sama także wzięła udział w pogrzebie. Józef Haduch w chwili zadumy uznał, iż Nyka miał być na zawsze i taki też pozostanie dla tych, co go znali oraz w swoich licznych publikacjach. Następnie członkowie ZG PTT pochylili się nad tematem zbierania składek członkowskich, którym to wpierw zajęli się członkowie Komisji Statutowej, czyli Nikodem Frodyma i Zbigniew Jaskiernia. Obaj doskonale przygotowali propozycje zmian i dzięki ich pracy, wiele aspektów zostanie dopracowanych. Tomek Kwiatkowski poruszył ważną kwestie związaną z utożsamieniem się członka z Polskim Towarzystwem Tatrzańskim.

Czytaj więcej: IX zwykłe posiedzenie Zarządu Głównego PTT

1 % DLA PTT

 

Współpraca

 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
 
 
 
 
 

RABATY DLA CZŁONKÓW

Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama