Kadencja 2012-2015

Kadencja 2012-2015

W dniu 2 marca 2012 roku Walne Zgromadzenie Członków tarnowskiego O/PTT
wybrało Władze Oddziału w następującym składzie:

Zarząd Oddziału PTT w Tarnowie


Janusz Foszcz
wiceprezes

Marek Trojan
prezes

*Jerzy Zieliński
wiceprezes - do 19.12.2012

 


Wiesław Izworski
sekretarz

Barbara Kądziołka
członek zarządu

Artur Marć
skarbnik

 

 


Piotr Biś
członek zarządu

Przemysław Klesiewicz
członek zarządu

ks. Robert Piechnik COr
członek zarządu

 


**Kinga Buras
członek zarządu - od 26.06.2013


*W dniu 2 lipca 2012 r. kol. Jerzy Zieliński złożył rezygnację z dalszego pełnienia funkcji Wiceprezesa Oddziału, która została przyjęta przez Zarząd
na jego posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2012 r
.
W tym dniu postanowiono również decyzję o ewentualnym uzupełnieniu składu Zarządu
odłożyć do jego następnego posiedzenia
**W dniu 26 czerwca 2013 r. kol. Kinga Buras została dowołana w skład Zarządu Oddziału.


Komisja Rewizyjna


Tomasz Sikora
zastępca

Andrzej Piątek
przewodniczący

Barbara Kasperek
sekretarz


Sąd Koleżeński


Kazimierz Danko
zastępca

Beata Wideł
przewodnicząca

Marcin Wiśniewski
sekretarz

 

 

 


Bogusław Furtek
członek

Bolesław Stecz
członek

 


Delegaci Oddziału na IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego


W dniu 23 października 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Członków tarnowskiego O/PTT
wybrało reprezentantów Oddziału na IX Zjazd Delegatów PTT w następującym składzie:

1. Piotr Biś
2. Kinga Buras
3. Janusz Foszcz
4. Wiesław Izworski
5. Grzegorz Kapias
6. Przemysław Klesiewicz
7. Artur Marć
8. Andrzej Piątek
9.
Marek Trojan
10. Jerzy Zieliński

Zastępcami delegatów zostali wybrani: Bogusław Furtek, Iwona Leśniowska-Sułek,
Tomasz Sidorowicz, Beata Wideł i Karolina Widlak

 

1 % DLA PTT

 

Współpraca

 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
 
 
 
 
 

RABATY DLA CZŁONKÓW

Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama