Kadencja 2018-2021

Kadencja 2018-2021

W dniu 7 marca 2018 roku Walne Zgromadzenie Członków tarnowskiego O/PTT
wybrało Władze Oddziału w następującym składzie:

Zarząd Oddziału PTT w Tarnowie

alt
Janusz Foszcz
wiceprezes

Kinga Buras
prezes

Piotr Biś
wiceprezes

 


Wiesław Izworski
sekretarz

Karolina Widlak
członek zarządu

Artur Marć
skarbnik

 

 


Karol Jędrzejek
członek zarządu

Andrzej Piątek
członek zarządu

ks. Robert Piechnik COr
członek zarządu


Komisja Rewizyjna


Barbara Kasperek
zastępca

Iwona Leśniowska-Sułek
Przewodnicząca

Teresa Jankowska
Sekretarz


Sąd Koleżeński


Leszek Foszcz
zastępca

Bogusław Furtek
przewodniczący

Zbigniew Jankowski
sekretarz

 

 

 

Współpraca

 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
 
 
 
 
 

RABATY DLA CZŁONKÓW

Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama