Zebranie Zarządu Oddziału PTT w Tarnowie

Dnia 17.10.2018 r. odbyło się spotkanie Zarządu Oddziału w Tarnowie. Poświęcono uwagę sprawom bieżącym, takim jak: zorganizowanie szkolenia o bezpieczeństwie w górach zimą, sprawy szkolnego Koła PTT, organizacja wycieczek, prowadzenie strony internetowej i portalu Facebook oraz wielu innym. Kolejnym punktem było przedstawienie przeze mnie wniosków z V Konferencji Programowej PTT, w której wzięłam udział w dniach 12-13.10.2018 r. na Mładej Horze. Konferencja oraz zebranie Zarządu Głównego PTT zaowocowała w bogate treści i propozycje, które należało przedyskutować w rodzimym Oddziale. Cieszy fakt, iż jesteśmy postrzegani jako jednomyślna grupa osób z pasją prowadząca tarnowskie Towarzystwo dbając o przyszłość i nie zapominając o pięknej historii. Takie i wiele innych opinii mogłam usłyszeć podczas spotkania u Bacy, którego serdecznie żegnam i dziękuję mu za serce poświęcone dla PTT. Od legendarnego Bacy mogłam wiele się nauczyć oraz - czego nic nie zapowiadało - być w ostatnich dniach jego życia i móc obserwować jakim był wspaniałym człowiekiem. Historia jego życia znajduje się w Pamiętniku PTT (opisał ją prezes Oddziału Bielsko-Biała Szymon Baron).

Dziękuję za spotkanie Członkom Zarządu naszego Oddziału w Tarnowie.

Kinga Buras

 

Współpraca

 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
 
 
 
 
 

RABATY DLA CZŁONKÓW

Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama