VIII posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego XI kadencji

8 maja 2021 roku odbyło się kolejne posiedzenie ZG PTT w trybie hybrydowym. Dzięki staraniom Jurka Krakowskiego prezesa Oddziału PTT MKG Carpatia spotkanie odbyło się w Pałacu Oborskich w Mielcu. W mieście tym urodził się profesor Stanisław Leszczycki, któremu pamięci został posadzony dąb i umieszczono tablicę pamiątkową. Osoby biorące udział w wydarzeniu, miały możliwość uroczystego upamiętnienia profesora.

Po uroczystościach odbyło się posiedzenie w trybie hybrydowym według ustalonego porządku obrad. Z tarnowskiego Oddziału PTT udział wzięła Kinga Buras.

Przyjęto protokół z poprzedniego zebrania i zatwierdzono sprawozdanie finansowego PTT za 2020 rok. Przedstawiono postęp podjętych działań nad wydaniem kolejnego tomu „Pamiętnika PTT”. Nadmienię, że warto docenić osoby pracujące w redakcji, gdyż jest to odpowiedzialna oraz wymagająca zaangażowania funkcja. Omówiono następnie szkolenie znakarzy, które cieszy się popularnością i zostanie przeprowadzone w dwóch grupach.  Szkolenie poprowadzi: Staszek Tomaszek oraz Bolek Stecz, znakarze z Oddziału PTT z Tarnowa.

W sprawach bieżących została podana nowa data Zjazdu Delegatów PTT 2021 w Krakowie, który odbędzie się 12 czerwca. Podczas spotkania zostaną wręczone Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości dla członków, którzy nie odebrali ich w minionych latach. Jeszcze raz gratulujemy im odznaczenia.   

VIII posiedzenie dobiegło końca, ale działania na rzecz Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego to nieustanne zaangażowanie, które podejmują osoby z pasją. Mamy nadzieję, że niebawem będziemy mieli możliwość spotkań w siedzibie Zarządu w Krakowie.

 

Z tatrzańskim pozdrowieniem,

Kinga Buras

Współpraca

 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
 
 
 
 
 

RABATY DLA CZŁONKÓW

Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama