Nadzwyczajne walne zgromadzenie członków Oddziału PTT w Tarnowie