Zebranie Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Tarnowie

17 stycznia 2018 roku odbyło się zebranie Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Tarnowie na terenie Klasztoru Księży Filipinów. Po otwarciu i przywitaniu członków Zarządu, zebranie poprowadził Piotr Biś, który kolejno przedstawiając porządek obrad. Poszczególne punkty obrad zostały omówione i podjęto ważne dla naszego Oddziału decyzje. Janusz Foszcz omówił bieżące sprawy i przedstawił kalendarz imprez na 2018 rok oraz prace związane z przygotowaniem IX Konkursu Wiedzy o Górach "Pieniny". Artur Marć przedstawił sytuację finansową Oddziału oraz projekt odznaki, która zostanie wręczona po przejściu "Szlaku Trzech Pogórzy". Dziękuję za czynny udział członkom Zarządu w pracy na rzecz Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.

Kinga Buras

1 % DLA PTT

 

Współpraca

 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
 
 
 
 
 

RABATY DLA CZŁONKÓW

Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama