X posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Krakowie

29 stycznia 2022 r. odbyło się w trybie hybrydowym posiedzenie ZG PTT. Do siedziby w Krakowie przybyło 10 członków Zarządu Głównego, w tym prezes, natomiast 7 osób połączyło się poprzez aplikację. Jola Augustyńska powitała zebranych oraz przedstawiła porządek obrad, który po zatwierdzeniu przez uprawnionych do głosowania przyjęto i przystąpiono do jego realizacji. Wiele punktów zostało precyzyjnie omówionych, dlatego obrady trwały aż do godziny 15.00. Jednym z nich było przedstawienie przez skarbnik Kasię sprawozdania finansowego, a kolejno przez przewodniczących, sprawozdań z prac komisji ZG PTT. Wiele uwagi poświęcono przygotowaniom planowanemu na czerwiec spotkaniu w Zakopanem. Zwyczajny Zjazd Delegatów PTT w obecnej sytuacji stanowi wyzwanie oraz zmusza do zmniejszenia ilości osób mogących wziąć w tym wydarzeniu udział. Konkretne decyzje będą podjęte na kolejnym zdalnym posiedzeniu ZG PTT w marcu. Następny punkt w dyskusji zawierał informacje o wykonaniu odznak organizacyjnych, który będzie miał swą kontynuacje na kolejnym posiedzeniu. Jola oraz Tomek Kwiatkowski poinformowali przybyłych o spotkaniu, w którym udział wziął również Szymon Baron z przedstawicielami PTTK. Niewątpliwie stanowi to ważny aspekt w działalności obu środowisk, które winno łączyć jeden cel. Na koniec posiedzenia w Krakowie Jola zaakcentowała, by PTT stanowiło jedno Towarzystwo, które nie tylko działa prężnie w Oddziałach, ale także ma szeroko pojęty kontakt między sobą (w tym: wspólne wyprawy, imprezy, działania). Niestety pandemia wpłynęła na decyzję o odwołaniu Zimowego Spotkania Oddziałów PTT na Ziemi Świętokrzyskiej, ale w przyszłości są planowane wspólne inicjatywy, które mocniej zintegrują Oddziały między sobą.

Kinga Buras     

1 % DLA PTT

 

Współpraca

 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
 
 
 
 
 

RABATY DLA CZŁONKÓW

Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama