III Gimnazjalny Konkurs Wiedzy o Górach za nami

Już po raz trzeci młodzież gimnazjalna z Tarnowa i powiatu tarnowskiego mogła wziąć udział w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Górach. Odbył się on 11 maja w budynku Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie. Podobnie jak w ubiegłych latach jego organizatorami byli: tarnowski Oddział Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego oraz Społeczne Gimnazjum Matematyczno-Przyrodnicze STO w Tarnowie. Tematem przewodnim obecnej edycji były Gorce, ponieważ w tym roku Gorczański Park Narodowy obchodzi 30-tą rocznicę powstania. Do udziału w konkursie, nad którym patronat objął Prezydent Tarnowa Pan Ryszard Ścigała, zgłosiło się osiem trzyosobowych zespołów, reprezentujących nie tylko gimnazja, ale i działające w nich Szkolne Koła Turystyczne. Impreza uzyskała również oficjalną akceptację Gorczańskiego Parku Narodowego.
Uczestnicy musieli się zmierzyć ze złożonym z 30 pytań testem, obejmującym wiedzę z zakresu topografii, geologii, hydrologii, historii i etnografii Gorców. Nie zabrakło też pytań dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa w górach. Test, zdaniem opiniujących go pracowników GPN był bardzo ambitny. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało, jak zwykle jury złożone z przewodników beskidzkich. Jego przewodniczącą została Teresa Dumańska, a w skład weszli ponadto: Renata Gruca-Nowak, Bogusław Furtek, Janusz Foszcz, Marek Trojan i Jerzy Zieliński.


11.05.2011 - III Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Górach - "Gorce" - (fot. Jerzy Zieliński)

W czasie sześćdziesięciominutowej, wytężonej pracy, młodzi „znawcy gór” mogli się posilić drożdżówką i sokiem. Każdy zawodnik otrzymał też drobne upominki przekazane przez Urząd Miasta Tarnowa oraz Polskie Towarzystwo Tatrzańskie. Po upływie regulaminowego czasu do pracy przystąpiło jury. Sprawdzenie testów zajęło kilkadziesiąt minut. Okazało się, że większość uczestników wykazała się ogromną wiedzą, uzyskując bardzo dobre rezultaty. Poszczególne miejsca dzieliły najczęściej różnice jednopunktowe. Zwycięzcą imprezy (podobnie jak w zeszłym roku)został Mateusz Galus, reprezentujący Szkolne Koło PTT Nr 1 im. Jana Pawła II w Tarnowie. Wyprzedził on swojego kolegę z zespołu – Dariusza Łośko. Na trzecim miejscu uplasował się Michał Lewicki – przedstawiciel Koła Turystycznego „Perć”, działającego przy Społecznej Szkole Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum STO w Tarnowie. Czwarte miejsce zajęła Anna Skórka – uczennica Gimnazjum Nr 4 w Tarnowie, zaś piąte przypadło ex equo Karolinie Smoła (Gimnazjium nr 4) i Piotrowi Foszcz (KT „Perć”). Tuż za laureatami znalazła się Justyna Kafel z Gimnazjum w Zakliczynie. Kategorię drużynową wygrał zespół  Szkolnego Koła PTT Nr 1 im. Jana Pawła II w Tarnowie, wyprzedzając Koło Turystyczne „Perć” oraz Gimnazjum Nr 4 w Tarnowie. Tym samym jeszcze raz potwierdziła się stara turystyczna zasada, że „góry najlepiej poznaje się nogami”.


11.05.2011 - III Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Górach - "Gorce" - (fot. Jerzy Zieliński)

Laureaci otrzymali pamiątkowe puchary, dyplomy, przewodniki, mapy, a także cenne nagrody rzeczowe związane z turystyką górską. Zostały one ufundowane przez Urząd Miasta Tarnowa, Gorczański Park Narodowy, firmę HiMountain, Wydawnictwa Rewasz i WiT oraz Polskie Towarzystwo Tatrzańskie. Kolejna edycja konkursu zaplanowana na maj 2012 roku poświęcona będzie Bieszczadom.

Janusz Foszcz


07.05.2011 - Laureaci Konkursu z Organizatorami - (fot. Justyna Kafel)

>>>Zobacz Test z odpowiedziami<<<

1 % DLA PTT

 

Współpraca

 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
 
 
 
 
 

RABATY DLA CZŁONKÓW

Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama