V Posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego

Dnia 13 maja 2017 r. odbyło się V Posiedzenie w siedzibie Zarządu Głównego przy ul. Traugutta w Krakowie. Członkowie Zarządu omówili istotne sprawy dla Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w tym sprawy finansowe, wydawnicze oraz bieżące. Miłym akcentem było powołanie Oddziału w Tarnobrzegu, którego prezesem jest Grzegorz Bień. Ważnym elementem w działalności są sprawy wydawnicze, stąd powołanie kompetentnej osoby w skład Komisji Wydawniczej - Józefa Haducha. Posiedzenie zakończono wspólną fotografią pamiątkową.

Pragnę zaprosić Delegatów z Oddziału w Tarnowie na Walny Zjazd do Nowego Targu 10 czerwca 2017 r. Szczegóły Zjazdu zostaną podane niebawem.

Kinga Buras

fot. Zbigniew Jaskiernia

1 % DLA PTT

 

Współpraca

 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
 
 
 
 
 

RABATY DLA CZŁONKÓW

Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama