VI posiedzenie Zarządu Głównego PTT  

 

19 stycznia 2021 r. odbyło się VI posiedzenie ZG PTT XI kadencji. W związku z panującymi obostrzeniami zebranie odbyło się zdalnie. Prezes PTT Jola Augustyńska powitała uczestników oraz poprowadziła obrady wraz z Pawłem Myślikiem. Noworoczne spotkanie było okazją do podsumowania 2020 roku oraz omówienia istotnych spraw dla Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Warto zaznaczyć, że dzięki staraniom Janusza Machulika została podjęta uchwała w sprawie zakupienia historycznej matrycy PTT od spadkobierców Pana Kandlera z Warszawy. Kolejny punkt w obradach dotyczył „Pamiętnika”, a omówił go Józef Haduch oraz Szymon Baron. Józef Haduch czynnie bierze udział w pracach wydawnictwa wraz z B. Morawską-Nowak oraz z niezastąpionym byłym prezesem PTT Szymonem Baronem. Pomimo, iż nie jest w Zarządzie Głównym (decyzja własna), to aktywnie bierze udział we wszystkich ważnych pracach oraz służy wsparciem i wiedzą. Inną ważną inicjatywą zajmuje się Paweł Myślik, w sprawie upamiętnienia Prof. Leszczyckiego. Jola poinformowała uczestników posiedzenia o upamiętnieniu także Józefa „Bacy”, którego imieniem zostało nazwane Koło w Ostrzeszowie, przy Oddziale w Poznaniu. Zwróciła kolejno uwagę na stosowanie barw i znaków PTT, do dyskusji włączając członków odpowiedzialnej za to Komisji. Innym poruszonym problemem, to sprawa utraty członkostwa w przypadku zaległości składek i wykreślenie z PTT. Podczas posiedzenia poruszono wiele ważnych tematów oraz ustalono kolejne zdalne spotkanie na 16 marca. Jeżeli sytuacja w kraju pozwoli na Zjazd Delegatów, odbędzie się w maju, którego przygotowaniem zajął się Jurek Krakowski. Współprowadzący Paweł Myślnik zaproponował moją osobę do kontaktu z Oddziałami PTT w całej Polsce, stąd dziękuję mu za to wyróżnienie oraz Joli za potwierdzenie wyboru. Wszystkim życzę owocnej pracy w Zarządzie Głównym oraz w Oddziałach i Kołach PTT.

Z tatrzańskim pozdrowieniem,

Kinga Buras    

1 % DLA PTT

 

Współpraca

 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
 
 
 
 
 

RABATY DLA CZŁONKÓW

Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama