VII posiedzenie Zarządu Głównego PTT w trybie zdalnym

Czas pandemii na trwałe wpisuje się w historię naszego Towarzystwa. Weryfikuje nie tylko kalendarz wypraw górskich, czy prelekcji, ale często wpływa na inne dziedziny naszego życia. Zdrowie każdego człowieka jest wartością nadrzędną, dlatego ostatnie posiedzenia Zarządu Głównego PTT przyjęły charakter zdalny. W dniu 16 marca zostało przeprowadzone spotkanie członków Zarządu poprzez aplikacje DISCORD. Zebranie poprowadził Paweł Myślik, który szczegółowo omówił porządek obrad oraz przebieg przygotowywanych obchodów w sprawie upamiętnienia prof. Leszczyckiego. Józef Haduch przedstawił działania komisji Wydawniczej, szczególnie prezentując artykuły, które ukażą się w „Pamiętniku PTT”. Kolejny temat to plany budowy kolejki gondolowej w Pieninach i konieczność ustosunkowania się jako PTT do przedsięwzięcia. Następnie dyskusje wywołał ważny problem opłacania składek przez członków Oddziałów w całej Polsce oraz ich terminowość. Temat będzie miał swój finał w regulaminie, który będzie jeszcze analizowany przez Zarząd Główny. Kolejno zaproponowano, by historyczne matryce, będące w posiadaniu PTT zostały wykorzystane do odznak organizacyjnych. Poruszono wiele innych tematów i zagadnień ważnych dla Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i przyszłości. Mamy nadzieję, iż kolejne posiedzenia będą odbywały się w siedzibie ZG PTT czyli w Krakowie. Wszyscy oczekujemy na koniec pandemii i powrotu do normalności. Wszystkim życzę zdrowia!

 

Z tatrzańskim pozdrowieniem,

Kinga Buras

 

1 % DLA PTT

 

Współpraca

 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
 
 
 
 
 

RABATY DLA CZŁONKÓW

Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama