Kadencja 2009-2012

Kadencja 2009-2012

W dniu 27 lutego 2009 roku Walne Zgromadzenie Członków tarnowskiego O/PTT
wybrało Władze Oddziału w następującym składzie:

Zarząd Oddziału PTT w Tarnowie


Janusz Foszcz
wiceprezes

Jerzy Zieliński
prezes

Marek Trojan
wiceprezes

 


ks. Robert Piechnik COr
sekretarz

*Bernadeta Kwaśna
skarbnik - do 13.07.2011

*Artur Marć
skarbnik - od 13.07.2011

 

 


Bogusław Furtek
członek zarządu

Kamil Nowak
członek zarządu

 

*W dniu 13 lipca 2011 r. na posiedzeniu Zarządu Oddziału kol. Bernadeta Kwaśna (dotychczasowy Skarbnik) złożyła rezygnację z dalszego pełnienia funkcji. Decyzja o rezygnacji spowodowana była trudną sytuacją zawodową i została przez Zarząd przyjęta. W jej miejsce w skład zarządu został powołany kol. Artur Marć, któremu powierzono funkcję nowego Skarbnika.

Komisja Rewizyjna


Bożena Anna Madeja
zastępca

Piotr Biś
przewodniczący

Barbara Kasperek
sekretarz

Sąd Koleżeński


Marcin Wiśniewski
zastępca

ks. Paweł Cyz COr
przewodniczący

Beata Wideł
sekretarz

 

Delegaci Oddziału na VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego

W dniu 8 września 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków tarnowskiego O/PTT
wybrało reprezentantów Oddziału na VIII Zjazd Delegatów PTT w następującym składzie:

1. Wiesław Izworski
2. Bernadeta Kwaśna
3. Kamil Nowak
4. Kazimierz Remian
5. Marek Trojan
6. Beata Wiśniewska
7. Marcin Wiśniewski
8. Jerzy Zieliński

Zastępcami delegatów zostały wybrane Karolina Dumańska oraz Halina Furtek

 

1 % DLA PTT

 

Współpraca

 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
 
 
 
 
 

RABATY DLA CZŁONKÓW

Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama